Home

Boots@Work is het overkoepelend orgaan van kunstenaar Sandra Boots en Kunstwerkplaats Jij en ik.

Alle informatie en activiteiten met betrekking tot de scheppende kunst vind je op: www.sandraboots.nl


Kunstwerkplaats Jij en ik is er voor iedereen die op zoek is naar een leuke en zinvolle invulling van de dag. Mensen met specifieke problemen op geestelijk en/ of lichamelijk gebied. Mensen die eenzaam zijn, mensen die weer op gang moeten worden geholpen. Mensen zoals Jij en ik. www.jijeniksamen.nl